Miksi valokuvaan kuolemaan liittyviä rituaaleja? Monet valokuvaajat työskentelevät iloisten perhejuhlien yhteydessä ja kaikki eivät halua tai voi kuvata hautajaisia. Oikeuslääketieteellisenä röntgenhoitajana kuoleman parissa työskentely tai vainajien kohtaaminen ei ole minulle vierasta. Luopumiseen liittyvät tapahtumat ovat merkityksellisiä ja haluan tarjota palveluni niiden dokumentoinnissa.
Valokuvaan hautajaisia sekä muita kuolemaan liittyviä uskonnollisia tai maallisia rituaaleja. Työskentelen tilaisuuden luonnetta kunnioittaen. Pukeudun mustaan pukuun tai läheisten toiveiden mukaisesti muuten tilaisuuden edellyttämällä tavalla. Oikeuslääketieteellisen röntgenhoitajan maisteriopintoihini kuuluu eri kulttuurien hautajaisrituaaleihin perehtyminen, kunnioittaminen ja erityistarpeiden huomiointi.
Joihinkin perinteisiin ja myös vanhaan suomalaiseen traditioon kuuluu valvojaiset, jossa vainaja on esillä hyvästelyä varten. Voin tulla kuvaamaan vainajaa yksin tai läheistensä ympäröimänä esimerkiksi arkkuun laittamisen yhteydessä.​​​​​​​
Why do I photograph death related rituals? Many photographers are working in happy family events and not everyone is willing or able to shoot funerals. As a forensic radiographer working with death is not foreign to me. Events related to loss and grief are meaningful part of our lives and I want to offer my services to document these events.
I photograph funerals and other death related rituals – religious and secular. I work respecting the nature of the event. I generally wear a black suit or what the loved ones of the deceased inform to be appropriate. My master's degree studies in forensic radiography include learning, respecting and responding to the funeral rituals of different cultures.
In some cultures and also in old Finnish tradition it is common to have a wake, where the deceased is shown for the last goodbyes. You may invite me to take photos of the deceased alone or being surrounded by their loved ones for example when they are put in the coffin.​​​​​​​
Back to Top