Hinnat sisältävät valokuvauksen, kuvien editoinnin ja vapaat käyttöoikeudet jälleenmyyntiä lukuunottamatta. Kuvien tekijänoikeus säilyy aina kuvaajalla. Kuvat toimitetaan digitaalimuodossa ja lasku lähetetään sähköpostilla. Kaikkiin hintoihin sisältyy 24 % arvonlisävero. Vakiotarjonnasta poikkeavien kuvausten hinnat sovitaan erikseen. Apurahaprojekteista neuvotellaan yhdessä työryhmän kanssa. Lappeenrannan ulkopuolella tapahtuviin kuvauksiin lisätään matkakulut ja päivärahat.
All prices include the photography session, editing and free use of the photos – with the exception of selling to third parties. The photographer holds the copyright of the images. Photos are delivered in digital form and the bill is sent on email. All prices include 24 % VAT. Photo sessions that are not on the price list are discussed together with the client. Projects that involve applying grants are negotiated with the team. Travel expenses and daily allowance is added to the photo sessions outside the town of Lappeenranta.
Esitykset ja tapahtumat / Performances and events
Musiikkikeikka, tanssiesitys ja muut vastaavat 100€/tunti, minimi 2 tuntia
Music and dance performances etc. 100 €/hour, minimum 2 hours​​​​​​​
Teoksen mainosmateriaalin kuvaus 200 € + 100€/lisätunti
Promotional materials for a performing art piece 200 € + 100 €/additional hour
Hautajaiset / Funerals
Siunaustilaisuus ja hautaan lasku 250 €
Funeral ceremony and burial 250 €​​​​​​​
Siunaustilaisuus tai muu lyhyt seremonia 200 € 
Funeral ceremony or other short ceremony 200 €​​​​​​​
Vainajan kuvaus arkkuun laiton yhteydessä 150 € / Photographing the deceased
Photographing the deceased 150 €​​​​​​​
Muut tilaisuudet ja pidemmät kuvauskeikat (esimerkiksi myös muistotilaisuus) 200 € + 100 €/lisätunti 
Other ceremonies and longer works (i.e. commemoration event) 200 € + 100€/additional hour
Back to Top